kart

Gjelder: Planporgram for Kommunedelplan for Nordkapp-halvøya

Varsel om oppstart av planarbeid

2016-06-24
kart

Regulering av anlegg for fisketurisme i Skarsvåg

Varsel om oppstart av planarbeid

2016-06-17
Helselogo

Høring

Kommunedelplan for Folkehelse

2016-04-04
kart

Alle innspill til arealplanen offentliggjøres her

Kommuneplanens arealdel - innspill

2016-03-22
kart

Detaljreguleringer for fiskerihavnene i Gjesvær og Skarsvåg

Høring - reguleringsplaner

2016-03-16
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS