Juryens begrunnelser: Også i år sto det mellom to kinoer i kåringen av Årets skolekino. Begge kinoene har imponert juryen stort, og de forskjellige forutsetningene som kinoene har viser hvilket spenn et slikt arrangement har hatt. Vi har derfor valgt å gi ut en hederlig omtale også i år. Juryens hederlige omtale går til en kino som lenge har imponert med sin systematiske og arbeidsomme innsats på Den store skolekinodagen. Kinoen har et fantastisk godt samarbeid med skoleverket, og evnen til å la elevene selv slippe til på dagen gleder juryen stort. Denne kinoen har vært med å sette lista for Årets skolekino, og er et skoleeksempel på hvordan skolekinoarbeid skal drives. En hederlig omtale går derfor til Nordkapp kino! Årets skolekino har for det første vist at det går an å ta opp kampen med Nordkapp kino til denne prisen. Videre har de demonstrert at også i en stor by med mange skoler, og uten et eksternt apparat som Den kulturelle skolesekken, er det mulig å nå ut og få skolene til å komme på kino. Juryen er imponert over et godt planlagt arbeid, og variert tilbud med animasjonsverksteder, foredrag og lydkurs. Og ikke minst en norgesrekord i antall skolekinobesøkende. Årets skolekino er Oslo kino!

 

Les rapporten fra Honnywood 2010 her (pdf)