Nordkapp kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for Rehabiliteringstjenesten/koordinerende enhet, med tiltredelse snarest mulig.

Rehabiliteringstjenesten i Nordkapp er kommunens koordinerende enhet og leder er ansvarlig for flere tverrfaglige tjenesteområder. Avdelingen ivaretar et bredt spekter av brukere i alle aldre med ulike behov. Fagområdene i enheten er ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse og rus samt vernepleie/bistandstjenester. Enheten driver mye utviklingsarbeid og har for tiden følgende prosjekter; Frisklivssentral, rusprosjekt og kommunepsykolog. Det legges stor vekt på teambasert samarbeid internt i avdelingen og det er etablert gode rutiner for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Det pågår en større organisasjonsutviklingsprosess i kommunes som vil kunne medføre endringer i organisasjonen og for ansatte.

Aktuelle oppgaver og ansvarsområder:
Re-Habilitering er et overordnet arbeidsområde og avdelingsleder har ansvar for personalet og den daglige driften av tjenestetilbudet.

•    organisere og lede kommunens koordinerende enhet med systemansvar for habilitering / rehabilitering
•    Økonomi og budsjettansvar
•    Ansvarlig for Individuell plan inkl. opplæring av koordinatorer
•    Kontaktinstans og ansvarlig for hjelpemiddelformidling
•    Systemansvarlig Visma Omsorg Profil
•    Prosjekt/utviklingsarbeid 
•    Saksbehandling 

 

Ved Spørsmål kan du ta kontakte med:

Helse- og omsorgssjef Anne Trine Elde, tlf. 78 47 67 02/ 97 01 26 60. 
anne-trine.elde@nordkapp.kommune.no

Konst. avdelingsleder Ann Elise Kristiansen, tlf. 784767009. ann.elise.kristiansen@nordkapp.kommune.no

 

For nærmere informasjon om stilling samt link til søknad:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/nordkapp-kommune