Byvåpen

Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten - 2. gangs utlysing

2. gangs utlysning

Avdelingsleder for Rehabiliteringstjenesten/ koordinerende enhet

Nordkapp kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for Rehabiliteringstjenesten/koordinerende enhet med tiltredelse etter avtale

Rehabiliteringstjenesten i Nordkapp er kommunens koordinerende enhet og leder er ansvarlig for flere tverrfaglige tjenesteområder. Avdelingen ivaretar et bredt spekter av brukere i alle aldre og med ulike problemstillinger. Fagområdene i enheten er ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse og rus samt vernepleie/bistandstjenester. Enheten driver mye utviklingsarbeid og har for tiden følgende prosjekter; Frisklivssentral, rusprosjekt og kommunepsykolog. Det legges stor vekt på teambasert samarbeid internt i avdelingen og det er etablert gode rutiner for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Det pågår en større organisasjonsutviklingsprosess i kommunes som vil medføre endringer i organisasjonen og for ansatte.

Aktuelle oppgaver og ansvarsområder:

Re-Habilitering er et overordnet arbeidsområde og avdelingsleder har ansvar for personalet og den daglige driften av tjenestetilbudet.

 • organisere og lede kommunens koordinerende enhet med systemansvar for habilitering / rehabilitering
 • Ansvarlig for Individuell plan inkl. opplæring av koordinatorer
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Kontaktinstans og ansvarlig for hjelpemiddelformidling
 • Systemansvarlig Visma Omsorg Profil
 • Prosjekt/utviklingsarbeid
 • Saksbehandling

Vi søker en person med:

 • fortrinnsvis helsefaglig høgskoleutdanning Bachelornivå, gjerne med videreutdanning innen ledelse eller andre relevante fagområder.
 • erfaring fra tilsvarende lederstilling/teamledelse og/eller med god kjennskap til fagområdet rehabilitering
 • bred erfaring fra kommunehelsetjenesten og samhandling med
  eksterne aktører som 2.-linjetjenesten, NAV etc .
 • gode evner til kommunikasjon, samarbeid og tydelig personalledelse.
 • serviceinnstilling, løsningsfokus og evne til å jobbe målrettet og selvstendig
 • gode norskkunnskaper/fremstillingsevne både skriftlig og muntlig (Bergenstesten/ C1)   
 • gode IKT- kunnskaper og ferdigheter

Hva vi kan tilby:

 • en jobb med mange muligheter for utvikling av egen arbeidssituasjon
 • et interessant fagmiljø
 • et åpent, aktivt, tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • deltakelse i sektorens lederteam
 • lønn etter avtale
 • forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP
 • nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer
 • være behjelpelig med å skaffe bolig

Det er krav om førerkort klasse B.

Det kreves helseattest av ny dato samt politiattest ved en eventuell ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad sendes elektronisk til: www.jobbnorge.no

Opplysninger om stillingene kan fåes ved henvendelse til helse- og omsorgsjef Anne Trine Elde, tlf. 78 47 67 02/ 97 01 26 60. anne-trine.elde@nordkapp.kommune.no

Søknadsfrist: 18. april 2017

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS