Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

AVLØP

Avløpsvirksomheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av avløpsanleggene i kommunen.
Her kan du laste ned: Hovedplan avløp
Her kan du laste ned gebyrregulativet: Gebyrregulativ 2016.docx PDF document ODT document
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål rundt avløp kontakt oppsynsmann:
Roy Arne Andreassen tlf + 47 78 47 65 52
 
Det er 3 typer ledningsanlegg:
  • Fellesanlegg - betyr at alt går i samme rør, både spillvann (kloakk), overvann og drenering fra bygninger.
  • Separatanlegg - betyr at spillvann går i eget rør og overvann og drensvann går i et annet rør.
  • Private utløp - betyr at spillvann, overvann og drenering går direkte ut fra bygning
Totalt i kommunen har vi ca 14 km hovedavløpsledninger. Her er også mye dårlige rør og vi driver systematisk utskifting av disse i likhet med hovedvannledningene. Vann- og avløpsledninger ligger i samme grøft i alle gamle vann- og avløpsanlegg. Tidligere var det felles kummer for vann og kloakk. Nå legges det alltid separate kummer for vann og avløp + at det kun legges separate ledninger for spillvann og overvann der det er behov. Ledningsmaterialer som benyttes i dag er PVC og betong.                
Pumping og sil                              
Flere steder må kloakken pumpes for å få den frem til utslippet i sjøen og vi har 12 pumpestasjoner i Nordkapp kommune.9stasjoner i Honningsvåg  og 3 stasjoner  i Skarsvåg.  
Kloakkutslipp
Via pumpestasjoner i Honningsvåg fører vi nå kloakken via 3 utslippsledninger og ut på 30-40  m dyp i Magerøysundet. . Dette gjøres for å få Honningsvåg by fri for kloakkutslipp. Det samme ble gjort i Skarsvåg for flere år siden.  Her ble kloakkutslippene ført bort fra de indre havneområdene og ut på dypt vann.
Nye krav
Imidlertid har det nå kommet krav om rensing av alt avløp. Dette vil medføre store investeringer i årene som kommer.

Vakttelefon 
Kun dersom du har hasteproblemer i forbindelse med avløp
  • I arbeidstiden avløpsavdelingen: tlf. 78 47 65 52
    Mobil Roy Arne
    Andreassen: 95 27 34 63 eller Nils Arthur: 90 22 24 01
  • Utenom ordinær arbeidstid på hverdager og i helgene tlf. 95 27 34 63 / 90 22 24 01
  • Eller tlf. 99 70 39 76 ( brannvakt)
 
 
 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk