Søke om barnehageplass
Søknad om barnehageplass gjøres via vår søknadsportal. Søknadsfrist for hovedopptak er 15. mars hvert år. Utenom hovedopptaket har vi fortløpende opptak så lenge det er ledige plasser.
Her finner du søknadsskjema på barnehageplass i Nordkapp.

Moderasjonsordninger for barnehager:
Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for barn fra 3 år
Barn fra 3 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.
Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehager her.

Barnehageplass - overføring, endring, permisjon, oppsigelse

Her finner du skjema for endring, oppsigelse, permisjoner og overføring av barnehageplasser.

Nordkapp kommune har følgende barnehager:

    Nordkapp barnehage
    Skårungen barnehage
    Nordvågen barnehage

Kontaktinformasjon
Kristin Olsen 
Tlf: 78 47 66 03
Epost: Kristin.Bye@nordkapp.kommune.no

Vedtekter:

Vedtekter kommunale barnehager Nordkapp kommune