Byvåpen

Vi har ledig stilling som brannkonstabel deltid

Brannkonstabel - deltid

INTERNUTLYSNING

BRANNKONSTABEL  DELTID  –  1,02 % stilling

Ved Nordkapp Brann og redning er det ledig en-1 stilling som brannkonstabel  i 1,02% stilling.

Brann og redning er organisert med stasjon i Honningsvåg sentrum bestående av 17 brannkonstabler derav 8 røykdykkere og 4 befal. Alt mannskap med unntak brannsjef og feier er deltidsansatt

Brannkonstablene inngår også som del av sommervaktordningen der hver må påregne og delta på minimum to uker i det rullerende vaktlaget mellom perioden medio juni til medio august.

Krav til stillingene;

  • Søker må være psykisk og fysisk skikket for tjenesten
  • Førerkort klasse B
  • De som ansettes forplikter seg til å gjennomføre og bestå nødvendig normert utdanning som kreves for stillingene bla. nettbasert kurs i brannvern, Grunnkurs for deltids brannpersonell, mv.  Alternativt de kurs som pålegges gjennomført av brannsjefen. Kommunen vil fullt ut dekke utgiftene til denne utdanningen.
  • Søker må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Søkere må ha bostedsadresse (Storbukt, Honningsvåg, Nordvågen) på samme tjenestested som søknaden omfatter.
  • Tilfredsstillende helseattest som ikke er eldre enn 12 mnd.

Dokumentert erfaring, gjerne fra virksomheter innen vår infrastrukturområder som vann og vei vil kunne vektlegges.

Kortfattet søknad med CV, vedlagt tilfredsstillende helseattest sendes; Nordkapp kommune v/Brannsjefen, Rådhusgata 14, 9750 Honningsvåg

Nærmere informasjon; Brannsjef Per Ivar Pettersen, tlf. 90 15 80 02

Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.

Søknadsfrist; Skriftlig søknad må være mottatt senest den 13. mars 2017.

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS