Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesaker

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. På disse sidene vil du finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike type tiltak. Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kart, arealplan, tidsfrister, gebyr og klagemulighet.

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat, eller elektronisk via ByggSøk. I ByggSøk ledes du gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen. 

Sjekk om du må søke om tillatelse
Før du går i gang med byggearbeider må du finne ut om tiltaket du ønsker krever at du søker om tillatelse med ansvarsrett, om du selv kan være ansvarlig eller om det ikke kreves søknad. Her finnes informasjon om du må søke om tillatelse: Bygg uten å søke

Legg merke til at arbeider som ikke krever søknad skal ALLTID være i samsvar med bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov) som eiendommen din omfattes av. Er søknaden i strid med arealplanen, kreves søknad om dispensasjon. 

Har du spørsmål om bygg og byggesak?
Her finner du svar på vanlige spørsmål. Velg ønsket tema for å se alle spørsmål og svar.

Fra 1.januar 2016 kan det bli noe enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller til oppholdsrom.
Her finner du informasjon om dette
Spørsmål og svar om endringen

Søknadsdokumentasjon

  • Søknaden kan sendes inn elektronisk via ByggSøk eller på fastsatte søknadsskjemaer.
  • Tiltaket skal tegnes inn på et situasjonskart. 
  • Naboer skal varsles. Naboliste bestilles hos servicetorget på mail til: postmottak@nordkapp.kommune.no
  • Kart og naboliste skal leveres inn sammen med søknaden.

For søknad om tillatelse med ansvarsrett finner du her:  skjema for utfylling på papir 

For søknad hvor du selv kan være ansvarlig benyttes følgende skjemaer:

Nødvendige vedlegg for begge søknadstyper:

  • Målsatt situasjonskart.
  • Målsatte tegninger i målestokk (plan, snitt og fasader).

 

Søknaden sendes

Nordkapp kommune
Byggesak
Postboks 403
9751 Honningsvåg eller send epost til: postmottak@nordkapp.kommune.no

Ansvarlig i Nordkapp kommune for behandling av byggesøknader er:
Inger Jørgensen
Tlf: 78 47 65 
Epost: inger.jorgensen@nordkapp.kommune.no

Saksbehandlingstid

Tidsfrister for vår behandling finner du i plan- og bygningsloven  og i saksbehandlingsforskriften

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Klagen sendes
Nordkapp kommune
Postboks 403
9750 Honningsvåg
Eller postmottak@nordkapp.kommune.no. I klagen vises til kommunens saksnummer og hva klagen gjelder.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk