Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Parken dagtilbud

  Beskrivelse

  Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

  Parken dagtilbud ligger i samme bygg som Nordkapp bo og service senter hvor også Parken kafe befinner seg. Stikk gjerne innom og besøk oss.

  Parken dagtilbud er åpnet man, ons og fredag fra 9.00 til 15.00.

  Parken kafe publiserer sine åpningstider på sin facebookside. Parken kafe er brukerstyrt og selger kaffe/kaker og enkle småretter.

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

  Pris for tjenesten

  Priser PLO

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Du kan også besøke Dagtilbudet på Parken og snakke med de ansatte der. De vil også kunne bistå deg.

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

  Søknadsfrist

  Fortløpende

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse- og sosialsektoren
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykhusveien 16 9750 HONNINGSVÅG

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Rehabiliteringstjenesten
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykehusveien 16 9750 HONNINGSVÅG

  Kontaktpersoner

  Navn:Annette Eidesen
  Tittel:Avdelingsleder
  Telefon:78 47 67 07
  Epost:Annette.Eidesen@nordkapp.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 10:07