Fagansvarlig PPT

Fagansvarlig for PP Tjenesten har ansvar for å koordinere arbeidsoppgaver og aktiviteter innen PPT tjenestens område. Du har

veiledningsansvar overfor øvrige ansatte i tjenesten og ansvar for å legge til rette for nødvendig opplæring og utvikling. PP-tjenesten

inngår i FABU, Forebyggende avdeling for barn og unge, sammen med barnevernstjenesten og helsesøstertjenesten , med en felles

ledelse.

Vi ønsker en som kan inspirere andre, har gode samarbeidsevner og som kan delta aktivt i et bredt tverrfaglig samarbeid til beste for

utsatt barn og unge.

Arbeidsoppgaver:

Sakkyndighetsarbeid: utredning og vurdering

Rådgivning opp mot skoler og barnehager i forhold til kompetanse og organisasjonsutvikling

Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder i forhold til barn og unge med spesielle behov.

Forebyggende arbeid gjennom bla deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad eller høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, cand. psychol eller liknende.

Erfaring fra arbeid i skole og/eller barnehage

IKT

Det er ønskelig med kjennskap til dataprogrammet PPI.

Gode norskspråklige kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig.

Test- og utredningskompetanse .

Personlige egenskaper

Engasjert og resultatorientert

Selvstendig, strukturert og god til å planlegge

Gode samarbeids og kommunikasjonsevner

God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

God til å motivere, utfordre og gi ansvar.

Evne til tverrfaglig samarbeid og bygge relasjoner med brukere og samarbeidspartnere.

Det legges vekt på personlig egnethet

Utlysningstekst (138572).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 18. mai 2017 kl. 11:14

Ansettelse i hht lover og avtaleverk.

Nærmere infromasjon om stillingen fås ved henvendelse til leder for FABU

Anne-Berit Eriksen

Tlf.78 47 65 79

Søknadsfrist: 8. juni 2017.

Søknad sendes via .www.jobbnorge.no