Her legges inn følgende info:
 
Folkebadets åpningstider er 
tirsdager 15:00-18:00 åpent for alle
fredager 15:00-17:00 barn sammen med foreldre/voksne
                17:00 - 18:00 familiebad, alle
                18:00 - 19:00 voksne over 16 år