Åpningstidene ved folkebadet blir som følgende:

Hver tirsdag: 
Kl. 12.00 – 17.00               Åpent for alle

Hver fredag:
Kl. 15.00 – 18.00               Barn i lag med foreldre/voksne
Kl. 18.00 – 19.30               Familie bad, alle
Kl. 19.30 – 21.00               Voksne over 16 år

Pris: Barn kr 30,- voksne kr 50,-

Oppvekst og kulturkontoret