Forslag til nye vedtekter for Nordkapp kommunes fiskerifond

Nordkapp kommune har oppe til revidering vedtektene til fiskerifondet. Vedtektene skal opp til behandling i formannskapet  1 desember og kommunestyret 20 desember. 

 

De reviderte vedtektene trer i kraft fra 01.01 2017. Innspill til forslaget til nye retningslinjer kan sendes Nordkapp kommune ved Ordfører. 
Innspill sendes på epost til: postmottak@nordkapp.kommune.no

Saksutredning kan lastes ned her

Det foreligger forlag til nye vedtekter for Nordkapp kommunes fiskerifond, last ned her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS