Fysioterapitjenesten er lokalisert på Nordkapp Helsesenter..
Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Tjenesten omfatter forebyggende og behandlende virksomhet, og kan bidra med blant annet:
• Undersøkelser
• Funksjonsvurderinger/motorisk vurdering
• Utforming og oppfølging av tiltak
• Behandling
• Rehabilitering
• Gruppetrening
• Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
• Veilede, informere og undervise

Vi tilbyr individuell behandling og opptrening til personer i forbindelse med funksjonshemming, motoriske vansker, sykdom, skade og smerteproblematikk. Det gis også forebyggende veiledning og gruppetilbud, behandling hjemme og sykehjem.

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.
Kontaktinformasjon:
Kommunefysioterapeut Målfrid Gudim
Tlf: 78 47 67 12
Epost:  malfrid.gudim@nordkapp.kommune.no
Kommunefysioterapeut  Cristel Lindholm
Tlf: 78 47 67 12
Epost: cristel.lindholm@nordkapp.kommune.no
Privatpraktiserende fysioterapeut Ashok Gupta, Nordkapp fysikalske institutt
Se videre om Fysioterapi: http://www.fysio.no/FAG/Hva-er-fysioterapi