Hjemmetjenesten er lokalisert på Elvegården.  Hjemmetjenesten består av:

 • Helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand/hjemmehjelpsordning
 • Bofelleskap for funksjonshemmede
 • Korttidsplasser for rehabilitering og avlastning
 • Elvegården rommer også 7 omsorgsleiligheter

Tjenesten har sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og miljøarbeidere. I tillegg er det et nært samarbeid med andre avdelinger i sektoren.

Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste og er en viktig del av den totale helse- og omsorgstjenesten. En døgnbasert tjeneste betyr at vi kan yte hjelp 24 timer i døgnet. 

Noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle for brukere med særlig hjelpebehov:

 • Opplæring/veiledning av bruker for å mestre daglige gjøremål selv
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Medisinering (fylle ukedosett/ dagsdosett, oppbevare og bestille medisin)
 • Sårstell
 • Tilsyn/samtale 
 • Hjelp til rengjøring, innkjøp og klesvask
 • Middagsombringing/hjelp til frokost - kvelds
 • Avlastning/kortidsopphold/
 • Trygghetsalarm

Kontakt informasjon

Avdelingsleder:
Annika Eliasson 
Tlf: 78 47 67 33
Epost: annika.eliasson@nordkapp.kommune.no