kart

Høring - reguleringsplaner

1. Forslag til detaljregulering fiskerihavn Bullvika

2. Forslag til detaljregulering parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Fast utvalg for plansaker vedtok 02.03.2015 følgende:

- Forslag til Detaljregulering Fiskerihavn Bullvika sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

- Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Planene kan lastes ned her:

Detaljregulering fiskerihavn Bullvika.pdf

Detaljregulering Nordkapp bo- og servicesenter.pdf

Eventuelle merknader bes sendt til Nordkapp kommun, postboks 403, 9751 Honningsvåg eller pr epost postmottak@nordkapp.kommune.no

Frist for innspill er fredag 24.04.2015

 

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS