Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 18
Arbeidsmiljøutvalget 11
Eldrerådet 19
29
26
Fast utvalg for plansaker 19
11
21
11
11
22
26
Formannskapet 19
11
21
11
11
22
26
Helse-og omsorgtjenester 15
28
17
Klagenemnd
Kommunestyret 12
20
15
5
12
Miljø- og tekniske tjenester 11
24
6
Oppvekst-, velferd-,og kulturstyret 13
10
23
4
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22
Sakkyndig nemnd 29
Valgstyret 11
21
3
6
11