Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale veier og gater

Teknisk sektor, avd. veg, har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger og gater i Nordkapp kommune.  Pr. 1.1.2016  er det ca. 23 km kommunale veger og gater  i kommunen.

Brøyting og strøing
Brøyting og strøing av alle kommunale veger i Honningsvåg, Nordvågen, Holmbukt, Storbukt/ Seppoladalen, Kamøyvær og Sarnes utføres i egen regi.   Til dette har Nordkapp kommune to hjullastere, 1 stk  Cat 938 M 2015 mod. og 1 stk  Volvo L90F 2011mod.
Vintervedlikeholdet i Gjesvær, Skarsvåg og Repvåg blir innleid av private firma.

                    brøyteroder.pdf

Viktige meldinger
Utenom åpningstid (etter kl.15.00 på hverdager, i helger og på helligdager)  -  ring vakttelefonen, tlf. 97 96 11 53 eller 95 40 72 93. Vakttelefonen er kun betjent i perioden 1.november - 30. april.

Flomfare
Ved fare for flom blir føringsveger - demninger, bekker og bekkeinntak observert, og nødvendige tiltak iverksatt.
Flomforebyggende tiltak:
Bekker og bekkeinntak blir gravd opp i ukene før påske. Opprensking av bekker og bekkeinntak foretas om høsten.

Etter kl.15.00 og i helger kontaktes:
Veg (perioden 1.nov-30.april)               tlf 97 96 11 53/ 95 40 72 93

Vann                                                     tlf 91 82 84 28/ 91 82 84 26

Avløp:                                                   tlf 95 27 34 63/ 90 22 24 01   

Veg - og trafikkinformasjon
Veg- og trafikkinformasjon får du ved å kontakte Vegmeldingstjenesten på tlf. 175 eller på nett:
Veginformasjon på Statens vegvesen sine hjemmesider.
Vær oppmerksom på at Vegmeldingssentralen ikke dekker de kommunale vegene i Nordkapp kommune.

Kontaktinformasjon kommunale veger og gater:

E-postadresse:        postmottak@nordkapp.kommune.no

Besøksadresse:      Rådhusgata 14

Postadresse:           Boks 403, 9751 Honningsvåg

Teknisk sjef:            Rune Reisænen

Oppsynsmann:        Stein Sandberg

Sjåfør:                     Tor Harald Løvland

Graving i kommunale veger og gater
Spørsmål i forbindelse med graving rettes til oppsynsmann for vann tlf. 91 82 84 28. Søknad om gravetillatelse fås ved henvendelse til Servicekontoret eller teknisk sektor.
E-postadresse: postmottak@nordkapp.kommune.no

Skilting
Teknisk sektor har ansvar for behandling av søknader om skilting i Nordkapp kommune

Skilt på bygg/ bedrifters område
Skilt  inne på bedriftens område eller skilt på bygg behandles av byggesaksavdelingen, tlf 78 47 65 51

Skader på trafikkskilt
Skader på trafikkskilt meldes direkte til tlf. 78 47 65 00 eller til: postmottak@nordkapp.kommune.no

 
Gatelys
Nordkapp kommune har ansvaret for gatelysene på kommunale veger og fylkesveger. Repvåg Kraftlag vedlikeholder gatelysene for Nordkapp kommune.

Ved feil:
Feil på gatelys kan meldes inn på Repvåg Kraftlag sin hjemmeside: Rkal.no eller til Servicekontoret pr. tlf 78 47 65 00 eller til: postmottak@nordkapp.kommune.no     

Utbedring av feil:
Rapporterte feil blir utbedret fortløpende, men det kan ta noe tid før enkeltlys blir skiftet. Repvåg Kraftlag foretar prioritering utifra trafikksikkerhetmessige hensyn.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk