Kulturpris Nordkapp kommune

Nordkapp kommune deler hvert år i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge ut en kulturpris etter forslag fra publikum. Kulturprisen har vært utdelt sammenhengende siden 1977. Prisen deles ut under den årlige Nordkappfestivalen som arrangeres i juni måned. Det er avdelingsstyret for Oppvekst og kultur som tildeler prisen.

Prisen tildeles i erkjennelighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur. Kulturprisen i Nordkapp kommune har vært utdelt sammenhengende siden 1977. Prisen er en pengepremie på kr 10 000 og en vase som er gitt av Sparebank 1. 

Statutter for kulturprisen i Nordkapp kommune

Først vedtatt i kulturstyremøte 14.06.77. Justeringer vedtatt i avdelingsstyret for oppvekst, kultur og kirke 17.09.96:

  1. Avdelingsstyret for oppvekst, kultur og kirke, eller den avdelingsstyret bemyndiger, tildeler hvert år en ”kulturpris for Nordkapp”. Avdelingsstyret forbeholder seg retten til ikke å foreta tildeling dersom man ikke finner verdige kandidater.
     
  2. Sparebank 1 stiller midler til rådighet for prisen som fortrinnsvis bør bestå av en fast gjenstand (vase, plakett, diplom eller lignende), samt et beløp. Beløpets størrelse bestemmes etter avtale med banken.
     
  3. Prisen tildeles i erkjennelighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur.

Liste over tidligere kulturprismottakere

Forslag på kandidater med begrunnelse kan sendes Nordkapp kommune på epost

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS