I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad for biomasseøkning fra 2700 til 4000 tonn, og arealendring på lokalitet 15642 Sarnes i Nordkapp kommune ut til offentlig innsyn:

 

Kommune:                   Nordkapp

Søker:                         Grieg Seafood AS

Søknaden gjelder:        Økning av MTB og arealendring

Størrelse:                     4000 t

Lokalitet:                     15642 Sarnes

Kartref.:                       N 70˚ 58.800 Ø25˚ 44.870

Kontaktperson:            Håkon Volden   tlf.: 959 83 780

 

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn i Nordkapp kommune på servicekontoret og på www.nordkapp.kommune.no

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 16. mai 2014. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema