kart

Vedtatte reguleringsplaner

KUNNGJØRING

 

 

Kommunestyret i Nordkapp vedtok 17.06.2015 følgende planer:

- Detaljregulering Fiskerihavn Bullvika

- Detaljregulering Massedeponi Skibsfjord

- Detaljregulering Parkering Nordkapp Bo- og Servicesenter

 

Planene kan lastes ned her:

Detaljregulering fiskerihavn Bullvika[1].pdf

Detaljregulering deponi Skibsfjord.pdf 

Detaljregulering Nordkapp bo- og servicesenter[1].pdf

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS