Vi ser etter en fremtidsrettet arkivansvarlig med interesse for sosiale medier og webarbeid!


Arkivtjenesten har rollen som støttefunksjon for den administrative saksbehandlingen og er organisert under rådmannens stab (9 ansatte). Vi benytter arkiv- og saksbehandlingssystemet Ephorte, og arkivtjenesten har ansvar for drift, opplæring og brukerstøtte på dette systemet. Kommunen har igangsatt en fireårig program for helhetlig oppgradering av IKT systemene herunder overgang til fullelektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.

Vi søker etter en engasjert medarbeider som liker å jobbe med daglig arkivdrift. Du må kunne takle arkivfaglige utfordringer og muligheter i en tid med rask utvikling innenfor digital informasjons- og dokumentasjonsforvaltning. Du skal bidra med modernisering av manuelt arkivarbeid. Det er derfor viktig at du er endringsvillig og åpen for nye måter å jobbe på. Du må kunne håndtere flere prosesser parallelt, noe som stiller høye krav til selvstendig organisering, oversikt og strukturert arbeidsmåte. Som ansvarlig for arkiv vil du fort få god oversikt over sentrale prosesser i kommunen og saker våre innbyggere er opptatt av. Derfor ønsker vi at du også oppdaterer kommunens hjemmesider og Facebook profil. Tidligere erfaring med eller interesse for webarbeid vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver

 • daglige driftsoppgaver i arkivet som betjening av postmottak, journalføring, brukerstøtte, kvalitetssikring av sakarkivdatabasen og publisering på OEP

 • spesielt ansvar for møtebehandling – formannskap, kommunestyre, avdelingsstyrene teknisk og oppvekst

 • opplæring, kurs og veiledning i arkiv- og saksbehandlingssystemet Ephorte

 • utvikling av arkivrutiner

 • webredaktørarbeid: oppdatering av kommunens hjemmesider og Facebook profil

 • andre oppgaver kan bli aktuelt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring med fullelektronisk arkivsystem, enten som saksbehandler, teknisk support eller arkivansvarlig.

 • Svært gode IKT-ferdigheter og teknisk innsikt

 • Erfaring fra innføring av nye IKT systemer og rutiner.

 • Erfaring fra og engasjement for kursing, opplæring og brukerstøtte.

 • Erfaring med eller interesse for webarbeid og sosiale medier.

Egenskaper

 • Framtidsrettet og nysgjerrig på ny teknologi.

 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende.

 • Har en brukertilnærming til digitale systemer og løsninger i forhold til at disse skal være enkle å benytte, og være tilpasset ulike brukergruppers behov.

 • Er selvgående og som også trives godt med teamarbeid.

 • Tar initiativ og gjerne deler din kunnskap med andre.

 • Er opptatt av å skape og ha et godt arbeidsmiljø.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%.

 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidshverdag.

 • Vi tilbyr lønnsplassering som 6559 førstekonsulent. Lønn avhengig av utdanning og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Vi vil bistå med å finne bolig ved behov.

Søknadsfrist: 16. mai 2017

Søknad og CV sendes til magda.filonowicz@nordkapp.kommune.no

Kontaktperson: stabssjef Magda Filonowicz tlf. 78 47 65 25.

Om arbeidsgiveren

Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er ca. 3300 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, reiselivs- og tjenesteytende næringer i tillegg til offentlig sektor. Byen Honningsvåg, som er kommunesenteret, er vertskap for blant annet Kystverket Troms og Finnmark, og Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole. Kommunen er aktuell som ilandsføringssted for oljeaktiviteten i Barentshavet. Kommunen har et aktivt idretts og kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø. Nordkappfestivalen i juni og Nordkapp Filmfestival i september trekker til seg folk fra fjern og nær. Over 250 000 turister besøker Nordkapplatået om sommeren, og vinterturismen er økende.

I midnattsol, nordlys og mørketid - Nordkapp samfunnet byr deg kultur- og naturopplevelser for livet!