Byvåpen

Ledig stilling som rådgiver i PPT Nordkapp

Forebyggende avdeling (FABU) har ledig 100% stilling som rådgiver i PPT Nordkapp

Forebyggende avdeling for barn og unge – FABU har følgende stilling ledig:

100 % stilling som rådgiver ved PPT Nordkapp

Forebyggende avdeling er organisert under oppvekst og kultur. Avdelingen består av  barneverntjenesten med 3 årsverk, helsesøstertjenesten med 2 årsverk og PPT med 2 årsverk.

Forebyggende avdeling er organisert med felles leder og fagansvarlige for de ulike tjenestene. Avdelingen skal være ett lett tilgjengelig og tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Hovedvekten av primær og sekundærforebyggende innsats skal rettes inn mot målgruppen 0-9 år.

Felles for alle stillingene er at det i tillegg til tjenestespesifikke oppgaver også forventes engasjement i forhold til videreutvikling av forebyggende avdeling og de tverrfaglige satsningsområder i hht virksomhetsplan.

Nordkapp kommune kan tilby:

 • Et spennende og utviklende fagmiljø

 • Varierte og utfordrende oppgaver

 • Lønn etter avtale

 • God pensjonsordning

Ved tilsetting må det legges fram politiattest.

Rådgiver ved PPT Nordkapp har arbeidsoppgaver innen PP tjenestens ansvarsområder . Vi ønsker en person som deltar aktivt i et bredt tverrfaglig samarbeid og er aktiv og engasjert i forhold til å videreutvikle forebyggende avdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Sakkyndighetsarbeid: utredning og vurdering

 • Rådgivning/ veiledning til elev, foresatte, barnehager/ skoler

 • Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder i forhold til barn og unge med spesielle behov.

 • Forebyggende arbeid gjennom bla deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, cand. psychol eller liknende.

 • Erfaring fra arbeid i PPT, skole og/eller barnehage

 • Gode norskspråklige kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

 • God håndtering av å jobbe under press og i motstand

 • Det er ønskelig med kjennskap til dataprogrammet PPI.

 • Test- og utredningskompetanse

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og resultatorientert

 • Selvstendig, strukturert og god til å planlegge

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og bygge relasjoner med brukere og samarbeidspartnere.

 • Fleksibel på fag og arbeidsområder

 • Det legges vekt på personlig egnethet

Ansettelse skjer i hht lover og avtaleverk.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til leder for FABU

Anne-Berit Eriksen tlf 78 47 65 79

Søknadsfrist: 24.3.2017.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS