Helse og omsorgsektoren består av rehabiliteringstjeneste, hjemmetjeneste, korttids- og akuttenhet, sykehjem, skjermet enhet for personer med demens og hovedkjøkken. Sektoren er inne i en spennende utviklingsprosess som på sikt vil medføre endringer i organisasjonen og for ansatte. Har du lyst til å være med på å forme denne tjenesten så har vi nå ledig flere stillinger. Igangsatte prosesser vil kunne medføre endringer i stillingens innhold. 

Et viktig satsningsområde fremover vil være å øke innsatsen innenfor helsefremmende, hverdagsmestring og rehabilitering. Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeider, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandler og hjemmehjelp jobber sammen for gi en helhetlig og tverrfaglig koordinerte tjenester, hvor målsetting er at flest mulig skal mestre å bo hjemme lengst mulig. Vi skal bidra til at våre brukere skal leve aktive og meningsfylte liv i eget hjem. Vi arbeider for at våre brukere skal oppleve medvirkning, tilpasset aktivitet samt mestring i sin hverdag.

Sektoren har følgende ledige stillinger:

Sykepleier
100% fast stilling for sykepleier i hjemmetjenesten/korttids- akuttenhet 
90 % fast stilling for sykepleier i korttids- akuttenhet/hjemmetjenesten
100 % stilling for sykepleier/vernepleier i skjermet enhet for personer med demens (vikariat til 31.12.17 med mulighet for forlengelse)


Helsefagarbeider/hjelpepleier
80 % fast stilling for helsefagarbeider/ hjelpepleier i sykehjem/hjemmetjeneste
80 % fast stilling for helsefagarbeider/ hjelpepleier i skjermet enhet for personer med demens
100 % stilling vikariat for helsefagarbeider/hjelpepleier sykehjem/hjemmetjenesten/rehabiliteringstjenesten (vikariat til 31.12.2017 med mulighet for forlengelse)

Praktisk bistand hjemmehjelp
100 % stilling vikariat i praktisk bistand hjemmehjelp (svangerskapsvikariat til 01.09.18)

Helgestillinger: 
3 faste stillinger tilsvarende 30 % fordelt på hjemmetjeneste/institusjon 

Stillinger for sykepleiere/helsefagarbeidere inngår i 3 delt turnus med 5 helger pr. 12 uker. For helgestillinger er det arbeid annenhver helg.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Nordkapp helsesenter Rosa B. Olsen tlf. +47 78476728
rosa.behrns.olsen@nordkapp.kommune.no

Avdelingsleder i hjemmetjenesten: Stine Therese Kjosbakken +47 78 47 67 33/+47 93029280  
stine.kjosbakken@nordkapp.kommun.no

For nærmere informasjon samt søknad:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/nordkapp-kommune