Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Øyeblikkelig legehjelp

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Ved øyeblikkelig behov for legehjelp ring: 116117

Ved akutt sykdom og ulykke ring 113

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Partnere

http://nordkapplegesenter.no/

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialsektoren
Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
Besøksadresse:Sykhusveien 16 9750 HONNINGSVÅG

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 12:44
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk