MØTEKALLENDER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

FØRSTE HALVÅR 2017 - JUSTERT 02.05.2017

 

Dag

Dato

Møte

Saker

Dag

Dato

Møte

Torsdag

9.2.2017

Formannskap

Diverse

Tirsdag

21.2.2017

Kommunestyremøte

Tirsdag

21.3.2017

Formannskap

Diverse

Mandag

3.4.2017  

Kommunestyremøte

Tirsdag

2.5.2017

Formannskap

Diverse

 

 

 

Torsdag

1.6.2017

Formannskap

 

Diverse

Årsregnskap

 

Mandag

Tirsdag

 

19.6.2017

20.6.2017

 

Budsjettseminar

Kommunestyremøte

 

Møtetidspunkt:

Formannskap - kl 10:00

Kommunestyre - kl 12:00  (junimøtet oppstart begge dager kl 10:00)

Endringer:

  1. Møte i Formannskapet 22. mai er flyttet til 1. juni
  2. Møte i Kommunestyret 8. og 9. juni er flyttet til 19. og 20. juni