Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunns- og næringsutvikling

Nordkapp kommune har fra september 2016 ansatt en samfunns- og næringsutvikler. 

Arbeidsoppgaver rettet mot å styrke Nordkapp kommune sin strategiske posisjon og konkurransefortrinn innenfor fiskeri, maritimt knutepunkt i Nordområdene, olje og gass samt reiseliv. Stillingen er plassert i rådmannens stab. Noen viktige arbeidsoppgaver vil være strategisk arbeid med nærings- og samfunnsutvikling, utredning og saksbehandling og skape gode møte- og samarbeidsarenaer.

Næringslivet oppfordres til å ta kontakt.

Nordkapp en omstillingskommune

Nordkapp kommune fikk omstillingsstatus i 2013. De betyr et årlig tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune sammen med kommunen, for å bidra til utvikling og nyskapning.
Begrunnet i befolkningsnedgangen kommunen har opplevd de siste 20 årene.  Nordkapp kommune mottar en pott på kr. 3.000.000 fra Finnmark Fylkeskommune sammen med kommunens bidrag på kr. 650.000.- pr. år. 
Les mer om omstillingsprosjektet her