Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Nordkapp Brannvesenet
Nordkapp brannvesen er delt opp i 2 avdelinger, beredskap og forebyggende avdeling.
 
Beredskapsavdelingen er de som rykker ut når ulykker skjer, denne avdelingen disponerer mannskap og materiell  som kan takle de fleste hendelser. Det er en person som er ansatt i 100% stilling. Denne stillingen er delt med 40% beredskap og 60% på forebyggende. Nordkapp brannvesen har en bistandsavtale med Porsanger brannvesen.
 
Brannvesenet består av 17 mann derav 4 befal, det er 1 befal kontinuerlig på vakt, noe vi er pålagt av sentrale myndigheter. Alle har pipere. Når alarmen går,  blir alle varslet gjennom disse.
Om sommeren setter vi opp ukentlige vaktlag på 5 personer som består av 1 befal, sjåfør, og 3 røykdykkere. Dette er en ekstra beredskap på grunn av stor trafikk av turister i kommunen.
Nordkapp brannvesen har 2 brannbiler, 1 brannpumpe. Utstyrsmessig er vi godt stilt til å kunne håndtere de fleste hendelser.
 
Kontaktinformasjon: 
Brannsjef: Per Ivar Pettersen                  tlf. 901 58 002
Varabarannsjef                                    
Brannvakt                                             tlf. 959 97 755
 
Relevante Linker:
 
De viktigste lover og forskrifter:
 
 
Forebyggende avdeling.
Forebyggende er de som gjennomfører tilsyn og kontroller på for eksempel. hoteller, forsamlingslokaler og boliger,  samt feiing. Dette arbeidet er særdeles viktig for og få ned ulykker / hendelser. Når det gjelder stillingsprosenten så er det 60 %. Feiertjenesten kjøper vi p.t.fra Porsanger kommune. Nordkapp kommune har behovsprøvd feiing. Kommunen er delt opp i 4 roder, der vi feier en rode i året. De som ønsker oftere feiing får anledning til det.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk