Kulturprisen deles ut av Nordkapp kommune, prisen er sponset av Sparebanken.