<<
Nordkapp Kulturskole (GAMMEL)
Lærere
Kontakt oss
Søknadsskjema
Kulturkalender
Lenker

Velkommen til Nordkapp Kulturskole

Per-Inge Jensen - Rektor ved Kulturskoen
Nordkapp Kulturskole vil at alle barn og unge i Nordkapp skal få en grunnleggende kulturopplæring som de kan ha glede av resten av livet.

At talenter får en fullverdig opplæring innenfor sine felter.
At Nordkapp kulturskole skal være et ressurs- og servicesenter, koordinator og bindeledd for kulturarbeid innen barnehage, grunnskole, videregående opplæring og det frivillige kulturliv

Priser for å gå på kulturskolen er for tiden;

Kr. 2.000,- pr. elev pr. år for grupper større enn 4, og

Kr. 3.000,- pr. elev pr. år for undervisning i mindre grupper og enetimer.

Det gies søsken- og tilbudsmoderasjon.

På tilbudet visuelle kunstfag kommer det en materiellavgift på kr. 250,- pr. halvår.

Konserter og forestillinger

Kulturskolen satser mye på at elevene skal være aktive i kommunen.
Våre lærere og elever deltar i flere konserter og forestillinger i løpet av skoleåret.

Kulturskolen tar sikte på minst en stor forestilling hvert år.
Slike forestillinger bidrar til å forene ulike aktører i kulturlivet - både voksne og barn, og er med på å fremme et positivt lokalmiljø.