Offentliggjøring av vedtak: Kommunal planstrategi 2016-19

Fast utvalg for plansaker i Nordkapp har i møte 14.09.16 gjort følgende vedtak:

”Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at forslag til kommunal planstrategi 2016-19 vedtas”

I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til vedtak i kommunestyret gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Forslag til kommunal planstrategi 2016-19 kan lastes ned her Kommunal planstrategi 2016-19.pdf 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS