Oppvekst og kultur

Her finner du informasjon om kommunens tjenester som har med oppvekst å gjøre. Oppvekst og kultursektor har ansvar for tjenester for barn og unge fra 0 - 18 år. Oppvekst og kultur omfatter skoler, barnehager, FABU (PPT, barnevern og helsesøster), skolehelsetjeneste, fritidsklubber, kino, festivaler og allment kulturarbeid. Du finner også informasjon her om kommunens voksenopplæring.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS