Kommunestyret har i vedtak desember 2016 sagt at næringsstrategiene skal rulleres i 2017, og fremtidig rullering skal skje en gang per kommunestyreperiode. Næringsstrategiene finner du her

I forbindelse med dette arbeidet arrangeres det temamøter med de forskjellige næringene. Arbeidet med næringsstrategiene går parallelt med utarbeidelsen av sentrumsplan.

Drop-in:

Kommunen tilbyr en lavterskeltjeneste for de som lurer på om de vil etablere seg eller starte firma i kommunen og for de som ønsker informasjon i forbindelse med utvikling av eksisterende bedrift. Næringsmedarbeider er tilgjengelig for denne tjenesten.

Tid: Mandager kl 13:00 til 15:30