100 % stilling som rådgiver i PPT ,2.gang utlysning

Forebyggende avdeling er organisert under oppvekst og kultur. Avdelingen består av barneverntjenesten med 3 årsverk,

helsesøstertjenesten med 1,9 årsverk og PPT med 2 årsverk.

Forebyggende avdeling er organisert med felles leder og fagansvarlige for de ulike tjenestene. Avdelingen skal være ett lett tilgjengelig og

tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Hovedvekten av primær og sekundærforebyggende

innsats skal rettes inn mot målgruppen 0-9 år.

Felles for alle stillingene er at det i tillegg til tjenestespesifikke oppgaver også forventes engasjement i forhold til videreutvikling av

forebyggende avdeling og de tverrfaglige satsningsområder i hht virksomhetsplan.

Nordkapp kommune kan tilby:

Et spennende og utviklende fagmiljø

Varierte og utfordrende oppgaver

Lønn etter avtale

God pensjonsordning

Ved tilsetting må det legges fram politiattest.

Rådgiver ved PPT har arbeidsoppgaver innen PP tjenestens ansvarsområder . Vi ønsker en person som deltar aktivt i et bredt tverrfaglig

samarbeid og er aktiv og engasjert i forhold til å videreutvikle forebyggende avdeling.

For begge stillingene gjelder for øvrig :

Arbeidsoppgaver:

. Sakkyndighetsarbeid: utredning og vurdering

Rådgivning opp mot skoler og barnehager i forhold til kompetanse og organisasjonsutvikling

Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder i forhold til barn og unge med spesielle behov.

Forebyggende arbeid gjennom bla deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad eller høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, cand. psychol eller liknende.

Erfaring fra arbeid i skole og/eller barnehage

IKT

Det er ønskelig med kjennskap til dataprogrammet PPI.

Gode norskspråklige kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig.

Test- og utredningskompetanse .

Utlysningstekst (138574).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 18. mai 2017 kl. 11:41

Personlige egenskaper

Engasjert og resultatorientert

Selvstendig, strukturert og god til å planlegge

Gode samarbeids og kommunikasjonsevner

God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

God til å motivere, utfordre og gi ansvar.

Evne til tverrfaglig samarbeid og bygge relasjoner med brukere og samarbeidspartnere.

Det legges vekt på personlig egnethet

Ansettelse i hht lover og avtaleverk.

Nærmere infromasjon om stillingen fås ved henvendelse til leder for FABU

Anne-Berit Eriksen

Tlf.78 47 65 79

Søknadsfrist: 8. juni 2017.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no