Nordkapp kommune har et ledig vikariat ved stabs- og økonomiavdelingen innenfor ansvarsområder kommuneplanlegging og samfunns- og næringsutvikling. Vikariatets varighet er t.o.m. 9.2.2019 med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. 

Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og vil kunne tilpasses noe til den enkeltes kompetanse og ikke minst kommunens behov. Nordkapp kommune jobber aktuelt med områderegulering av Nordkapp halvøya og vil starte arbeidet med områderegulering av Honningsvåg sentrum med tilhørende kulturminneplan høsten 2018. Noen viktige arbeidsoppgaver vil være:

 

 • Delta i utvikling av overordnede planer som kommuneplan, kommunedelplaner, arealplan, beredskapsplan, næringsplan, kulturminneplan m.m.
 • Veilede og bistå i arbeidet med sektor- og temaplaner.
 • Veilede publikum vedr. plan- og byggesaker. 
 • Utredning og saksbehandling.
 • Delta i eller lede relevante prosjekter. 
 • Knutepunkt inn mot nærings- og samfunnsaktører.
 • Forvalte relevante kommunale tilskuddsordninger for å stimulere til næringsutvikling. 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyre utdanning på minimum mastergradsnivå.
 • Erfaring fra kommunalt planarbeid.
 • Dokumenterbar utredningskompetanse.
 • Erfaring fra prosjektarbeid. 
 • Solid digitalkompetanse. 

 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Analytisk.
 • Utviklingsorientert. 
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet.

 

Vi tilbyr:

 • Stilling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God forsikrings- og pensjonsordning (KLP).
 • Gode lønnsvilkår. 
 • Flyttegodtgjørelse etter eget reglemet. 
 • Nedskrivning av studielån oh skattefordeler som gjelder for Finnmark. 

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt stabssjef Magda Filonowicz, tlf.979 73 533. 

 

Søknadsfrist: 15.6.2018.

 

Søknad og CV sendes elektronisk på jobbnorge.no