Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune skal til endelig behandling i kommunestyret 20.6.2017.
Forslaget til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune vil bli behandlet i barnehagenes samarbeidsutvalg og i personalet for eventuelle høringsuttalelser.
Høringsinnspill sendes til oppvekst- og kultursjef på mail, mads.stian.hansen@nordkapp.kommune.no

Vedlegg:

-        Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune, gjeldende fra og med 1.8.2017
-        Vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune vedtatt 18.6.2013
-        Sakfremlegg angående revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune 16.5.2017

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager - høringsforslag