Nordkapp kommune har satt i gang arbeidet med områderegulering av Nordkapp-Halvøya. Dette arbeidet er ventet ferdigstilt i 2018. Parallelt med dette skal festekontraktene mellom Finnmarkseiendommen og Rica eiendom på Nordkapp-platået reforhandles i løpet av 2018. I den forbindelse inviterer nordkapp kommune til et dagsseminar hvor disse to temaene presenteres og diskuteres.

Tid og sted: 29. august 2017 fra kl. 11:00 til 18:00 på Perleporten kulturhus i Honningsvåg.

 

Program

Seminar i forbindelse med Områderegulering av Nordkapp-halvøya

Tid og sted: Tirsdag 29.08.2017 kl. 11:00 – 18:00. Perleporten kulturhus

Påmelding magda.filonowicz@nordkapp.kommune.no

Program:

11:00   Mingling og kaffe      

11:30   Velkommen v/ordfører Kristina Hansen

11:45   Områderegulering Nordkapp-halvøya v/kommunen

12:00   Fefo som grunneier v/direktør Jan Olli          

12:30   UIT om reiselivstrender v/professor Heimtun

13:00   Samfunnsanalyse, Menon v/Erik Jacobsen

13:30   Lunsj

14:00   Rica Eiendom

14:30   Scandic

15:00   Visit Nordkapp v/Barstad

15:30   Friluftslivet

16:00   Kaffe

16:15   Prof. Knut Bjørn Lindkvist

16:30   Diskusjon

17:45   Oppsummering v/Rådmann i Nordkapp