De to grunnskolene er plassert henholdsvis i:

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole er en videreføring av Statens Fiskarfagskole i Honningsvåg. Skolen har tjent fiskerinæringa og fiskerisamfunnene på kysten av Norge siden 1954. Den ble gitt som gave av Oslo by til Finnmarks befolkning i forbindelse med gjenreisninga av Finnmark, etter ødeleggelsene under 2. verdenskrig.