Den tverrfaglige samarbeidsgruppa for barn og unge i Nordkapp ønsker også i 2016 å gi et unikt tilbud til 50 barn fra 4. – 10. klasse.
Det vil bli gjennomført to grupper: Gruppe 1 fra 4.juli -8.juli og gruppe 2 fra 11.- 15.juli. Overnattingstur fra torsdag til fredag begge ukene.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom lag og organisasjoner i Nordkapp, og i år er Aktiv sommer en del av Friluftsskole konseptet.
Leder for prosjektet er NAV leder Anne Sivertsen. Nordkapp lensmannskontor er også i år involvert men Ådne Pedersen (Mob.95103876),
Sigrid Bye Skille og Henrik Skjeldnes er av turledere i år.
Ansatte i Nordkapp kommune gis tilbud om å delta en dag som turledsagere.

Pris for årets Aktiv sommer er kr 700.

Søknadsskjema for Friluftsskolen - Aktiv sommer 2016.pdf