Teknisk vakt tlf 90964238

Teknisk sektor er delt i tre avdelinger: Fellestjenesten, kommunaltekniske tjenester og byggesaksavdelingen. Driftssjef, avdelingsleder , formenn og leder for fellestjenesten har det faglige ansvar for sine respektive avdelinger. I tillegg kommer administrativ avdeling som betjener begge avdelinger.

Teknisk sjef har det overordnede administrative, økonomiske og planansvaret for sektoren.

Hovedoppgaver for teknisk sektor er:

Anlegg:
Drift og vedlikehold av vannverk
Drift og vedlikehold av avløpsanlegg
Drift av feiertjenesten
Drift og vedlikehold av kommunalt veinett
Drift og vedlikehold av kommunale parker
Drift og vedlikehold av kommunal  avgiftsparkering

Brannvesen:
Forebyggende, tilsyn og beredskap

Fellestjenesten:
Vedlikehold og vaktmestertjeneste for samtlige kommunale bygg – herunder Rådhus, brannstasjon/ teknisk sektor, skolebygg, barnehager, leiegårder, omsorgboliger, samfunnshus, idrettshall m/ fotballbane, helsesentret, Vågenstua, Bo-og servicesentret, Elvegården. Renhold av kommunale bygg.

Byggesaksavdeling:

Byggesaksbehandling, oppmåling/ Matrikkelføring, kart-delingsforretninger.

I tillegg kommer diverse prosjektledelse ved utbyggingsprosjekt. 
 

Tekniskt sektor