Honningsvåg skole er en 1. - 10. skole og har ca 340 elever. Skolen er totalrenovert og ferdigstilt i 2008. Det er ca 60 elever tilknyttet SFO ved skolen.

Honningsvåg skole har vært med på de nasjonale skolesatsingene Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling med fokus på klasseledelse.

 

Undervisningsinspektør - Honningsvåg skole

Ledig stilling som undervisningsinspektør fra 01.08.17.

Undervisningsinspektør er en del av Honningsvåg skoles ledergruppe, bestående av rektor, undervisningsinspektør, spesialpedagogisk rådgiver og rådgiver.

Vi søker etter en kollega med:

  • Vilje og evne til å lede, motivere og ta beslutninger

  • Evne til å drive pedagogisk utviklingsarbeid og erfaring med å lede endringsprosesser

  • Positiv holdning til samarbeid og fleksibilitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvis ønskelig fra søkerne, kan det bli aktuelt å dele stillingen i to 50% undervisningsinspektør stillinger med undervisningsplikt.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer etter gjeldende lover og avtaleverk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Mads Stian Hansen, på e-post

mads.stian.hansen@nordkapp.kommune.no tlf. 78476502 / 41288309.eller rektor Hans.Arvid.Hansen@Nordkapp.kommune.no tlf 78476574

Legg ved CV i søknaden og oppgi referanser.

Før tiltredelse må gyldig politiattest i hht § 10-9 i Opplæringsloven, og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, fremlegges.

Ved valg mellom flere søkere til samme stilling vil vi, i tillegg til utdanning og praksis, vektlegge personlig egnethet.

Så lenge Stortinget bestemmer, gjelder regler for nedskriving av studielån og andre virkemidler for Finnmark.

Søknadsfrist:  8. juni 2017

Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no