Undervisningsstillinger.

 • Fra 01.08.17 vil det bli ledig faste lærerstilling ved Honningsvåg skole

            Honningsvåg skole er en 1 - 10 skole med 350 elever. Satsingsområder lesing,     vurdering for læring og klasseledelse.

 

 

Vi søker etter lærer som:

 • har formell kompetanse - særlig innenfor fagene kroppsøving eller kunst og håndverk. Andre fag kan bli aktuell.

 • er opptatt av barn og unges læring og utvikling

 • har vurderings- og relasjonskompetanse

 • er en tydelig klasseleder

 • vil undervise på små, mellom og ungdomstrinnet.

 • har god kompetanse i bruk av IKT

 

Vi kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere

 • positivt og godt skolemiljø

 • moderne skoleanlegg

 • muligheter for etter- og videreutdanning innfor prioriterte områder

 • virkemidler for Nord-Troms og Finnmark

 

Kontaktpersoner:

Rektor Hans Arvid Hansen tlf. 78 47 65 74, undervisningsinspektør Janne Sannes

tlf. 78 47 65 73 eller undervisningsinspektør Hilde Fagerhaug tlf 78 47 65 71

 

Søknadsfrist 8. juni 2017

 

Søknad sendes via: www.jobbnorge.no