UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

I Nordkapp kommune vil den lokale mønstringen bli avholdt inne mars 2017. Mer informasjon om lokal mønstring i Nordkapp kommer. 

Mer informasjon om Ungdommens kulturmønstring i Norge finnes her.

Kontaktinformasjon i Nordkapp kommune

Kulturkonsulent 
Edelh Ingebrigtsen
Tlf: 905 48 459
Epost: edelh.ingebrigtsen@nordkapp.kommune.no