Planområdet omfatter et areal nordøst for bedriften Storbukt fiskeindustri AS i Nordkapp kommune. Storbukt fiskeindustri AS driver med mottak og produksjon av fisk og krabbe. Formålet med planen er å legge til rette for fremtidig utvikling av industribedriften mot nordøst. Reguleringsplanen omfatter deler av eiendommene 8/1, 8/71, 8/109 og 8/151.

 

Planforslaget med tilhørende dokument er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside: www.nordkapp.kommune.no. Høringsperioden er 2.5.2014 til 16.6.2014. Høringsuttaler må være i skriftlig form og sendes til Nordkapp kommune senest 16.6.2014.

 

Høringsdokument:

Prinsippskisse.pdf

Planbeskrivelse.pdf

8 11 2013reguleringsbestemmelser.pdf

Regplan_081113.pdf

 

Dersom det er spørsmål til saken eller problemer med å se dokumentene på kommunens hjemmeside kan det tas kontakt med kommuneplanlegger Vegard Juliussen.