valg 2013

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt dato for kommune- og fylke

Valg 2015

06.02.15 - 01.04.15

Listeforslagene fra partier som ønsker å stille liste til valget skal være innlevert senest tirsdag 31. mars 2015 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen.

 

.


 

Det er gjort noen endringer i valgloven siden forrige kommune- og fylkestingsvalg om rett til å kreve seg fritatt fra valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten."

Oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag.


 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Web levert av CustomPublish AS