I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det herved om oppstart av utarbeidelse av detaljregulering av deler av Gjesvær havn og deler av Skarsvåg havn.

Gjesvær:

Planområdet omfatter Kjosen og Kobbnes samt et massedeponi 3 km vest av Gjesværnæringen. Formålet med planarbeidet er å bedre forhold og tilgjengelighet i Gjesvær havn gjennom utdyping og utfylling i Kjosen og utdyping ved North Exports anlegg på Kobbnes. Reguleringsarbeidet kan medføre endring og utfylling av gjeldende reguleringsplaner i området, jf Plan- og bygningsloven § 12-14.

Skarsvåg:

PLanområdet omfatter havneområdet i Skarsvåg samt et massedeponi 2,5 km NNV av Børnes. Formålet med planarbeidet er å bedre forhold og tilgjengelighet i Skarsvåg havn gjennom utdyping og utfylling. Reguleringsarbeidet kan medføre endring og utfylling av gjeldende reguleringsplaner i området, jf Plan- og bygningsloven § 12-14.

Innspill til planarbeidene kan sendes til:

Nordkapp kommune

Postboks 403

9751 Honningsvåg

eller pr epost postmottak@nordkapp.kommune.no

Frist for innspill er 24.04.2015

Kartavgrensinger kan lastes ned her:

Avgrensning deponi Gjesvær.pdf

Avgrensning Kjosen.pdf

Avgrensning Kobbnes.pdf

Avgrensning deponi Skarsvåg.pdf

Avgrensning Skarsvåg havn.pdf