Innskrivingen vil foregå fra kl 17.30 i skolefritidsordninga (SFO) sine lokaler.
Vi viser til egen innkalling. Vi håper at både foresatte og neste års 1.klassing er med på innskrivingen.
 
Hjertelig velkommen!
Konst rektor Honningsvåg skole, Trudy Engen