Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som har som oppgave å sikre at alle barn mellom 0-18 år får trygge oppvekstvilkår.

Gjennom tidlig innsats er det ønskelig å gi nødvendig hjelp for å sikre det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter.

Forebyggende tiltak kan være:

  • Råd og veiledning

  • Økonomisk støtte til barnet i forhold til deltakelse i fritidsaktiviteter og lignende.

  •  Besøkshjem
  • Bidra til å skaffe barnet plass i barnehage og SFO

  • ICDP foreldreveiledning

  • Drøftinger i barnehageteam

  • Drøftinger i skolehelseteam

  • Støttekontakt

Kontaktpersoner:

Kine Rasch, Fagansvarlig barneverntjenesten     Tlf.:78 47 66 91/93 28 44 33
kine.rasch@nordkapp.kommune.no

Renate Karlsen, barnevernkonsulent                    Tlf.:78 47 66 90/93 25 02 49   
Renate.Karslen@nordkapp.kommune.no

Anita Olsen, barnevernkonsulent                           Tlf:78 47 66 92 / 93 24 46 47
anita.olsen@nordkapp.kommune.no

Veronica Jensen, barnevernkonsulent                   Tlf: 78 47 65 78/41 34 99 50
Veronica.jensen@nordkapp.kommune.no

 

Aktuelle lover :

Lov om barnevern

Lov om barn og foreldre

Barnekonvensjonen

Bekymringsmelding til barneverntjesten PDF document ODT document

Bekymringsmelding til barnevernet - for privatpersoner

Bekymringsmelding til barnevernet - for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt