Talen i sin helhet som ble holdt av Marit Tjernstad, leder i avdelingsstyre for oppvekst og kultur.

Å få kulturprisen i Nordkapp kommune er betydningsfullt. Vi har et bredt og tradisjonsrikt kulturliv og det er så utrolig mange som engasjerer seg og som utgjør en forskjell. Det skaper samhold og identitet i et lokalsamfunn.

Det var som alltid mange verdige kandidater til kulturprisen 2015, men det var likevel et enstemmig oppvekst- og kultur-utvalg som kom fram til årets kulturprisvinner.

Og det er en stor ære for meg som leder av utvalget å være med på tildele prisen til en person som har skapt et så stort engasjement og medvirket til et aktivere og sprekere lokalsamfunn, og som har fungert som forbilde og inspirasjon for mange gjennom et langt liv.

Denne personen har vært svært aktiv i ærverdige Honningsvåg turn og idrettsforening  som ble stiftet for 111 år siden og som startet med at det ble rigget til en turnstang på tørrfiskloftet på Jensen-bruket. Interessen for turning vokste raskt. I starten var bare det bare mannfolk som turnet men snart var også kvinnfolkan  med.  Den første dameturntroppen startet øvelsene i februar 1914 med 17 deltakere og to år senere opptrådte de på et kretsturnsteve som ble arrangert i Honningsvåg og siden har interessen og antallet aktive bare økt, takket være ildsjeler som årets kulturprisvinner.

Personen brenner for helse og aktivitet-uansett alder. Og det har hun sannelig også etterlevd. Hun har vært barneturner siden hun var 7 år, og trener siden hun var 15 i turngruppa i HT & IF.

 I tillegg har hun hatt administrative oppgaver. Hun har sittet i turngruppa sitt styre i flere perioder og hun har sittet i hovedstyret.  Leder i hovedstyre var hun fra 1979-1982. Det er verdt å merke seg at det er kun 2 kvinner med henne som har vært leder i hovedstyret.

I 1996 da HT & IF`s turngruppa arrangerte Nordnorsk turnstevne her, var hun instruktør for den store troppen av damer fra hele Nord-Norge og hun var med å lage både aerobicprogrammet og veteranprogrammet.

For sin aktive og administrative innsats fikk hun HT&IFs sitt hedestegn i 1988, hun  har også mottatt Finnmark  Gymnastikk og turnkrets sin fortjenestemedalje i sølv og gull. Denne helt spesielle damen er 71 år, født 14. november 1943.

Hun beskrives som en fantastisk trener for både små og store gjennom mange år. Det fortelles også at hun var spesielt flink med unger og at hun så hver enkelt av dem, og at hun bestandig hadde en god løsning for å få de til å gjøre det hun ba om.

Selv som nybakt og ammende mamma var hun aktiv trener med de utfordringer det kunne føre med seg. En gang hun skulle vise jente-troppen som var i alderen 7 til 9 år hvordan de skulle gjøre diverse hopp, måtte holde på de melkesprengtene brystene; Resultatet ble at alle ungene også holdt seg på brystet når de skulle hoppe!

Dette er lenge siden nå, men prisvinneren er fortsatt aktiv.

Hun er fortsatt trener for dametroppen i HT & IF og til sommeren skal troppen til Helsiki på gymnastradaen Hun har trent mange damer i vår kommune, noe som kanskje gjør at det fortsatt er mange som møter på hennes trim for seniorer i regi av FYSAK, hver tirsdag formiddag i Idrettshallen.

Dette er ikke bare meningsfylte aktiviteter som fremmer god fysisk helse men også viktig for trivsel og god livskvalitet.

Vi mener at det er på tide at denne personen får en påskjønnelse for den innsatsen hun har gjort gjennom mange år, sier damene som har foreslått kandidaten - og vi er helt enig.

Gro Valle Sannes er kulturprisvinneren 2015

Gratulerer