Arbeid med utbedring av vannlekkasje i Storgata settes i gang 28.05.2019 kl. 21-00. Vannforsyning avstenges i Honningsvåg i forbindelse med dette arbeidet. Raparasjonsarbeid forventes avsluttet i løpet av natt til 29.05.2019. Vi ber abonnentene å tape vann på vannlageret. 
Vi beklager ulempene dette medfører.